Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Projektai

Projektas: „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“

Projektas:
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui ir gamtos mokslams mokyti perkamos per Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.
I klasės gimnazistai stebi gyvūnų ir augalų audinius pro mikroskopą:

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

II gimnazijos klasės mokiniai matuoja CO2 kiekį ore:

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

3 klasės mokiniai tyrinėja aplinką pro lupas ...

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

.... ir mokosi naudotis įvairiomis svarstyklėmis:

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.
 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

2020-09-18 d. Vilniaus ,,Pelėdos“ pradinė mokykla su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0039) dėl projekto „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
Projekto partneriai - Rietavo sav. Tverų gimnazija, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija.
Projektu siekiama stiprinti tėvų ir pedagogų ryšį su vaikais, lavinant jų skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus. Šis projektas sudarys palankias sąlygas įtvirtinti mokinių skaitymo ir teksto interpretavimo dalykines žinias bei sustiprins asmenines vaikų kompetencijas kuriant pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su tėvais, pedagogais ir bendraamžiais. Per mokslo metus bus pasiekta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suorganizuota 10 kūrybinių dirbtuvių projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojams ir 48 kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei „Draugauk, skaityk ir tobulėk“, po 12 kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Projekte bus suorganizuotos 2 bendruomeniškumo stovyklos visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“.
Projekto dalyviai – tėvai, pedagogai ir vaikai vadovausis šiomis pagrindinėmis vertybėmis – empatija, solidarumu, bendru darbu, pasitikėjimu savimi ir vieni kitais. Vaikai, kartu su tėvais ir pedagogais atlikdami kūrybines užduotis, mokysis iš suaugusiųjų kūrybiškumo raiškos pavyzdžio. Ugdytojai skatins vaikus kūrybiškai ir lanksčiai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir įveikti jiems iškilusius sunkumus, ugdysis pasitikėjimą savimi valdant sudėtingas gyvenimiškas situacijas, mokysis būti empatiški šalia esantiems, o tai padės kurti visaverčius tarpusavio santykius lavinant skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti du stebėsenos rodikliai: ,,ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728) – 4 mokyklos ir ,,Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382) – 24 asmenys.

Susitikimas su Pepe Ilgakojine

Trečios klasės mokiniai kartu su savo mokytoja Asta Tarasevičiene ir dailės mokytoja Asta Čebatorienė dalyvauja respublikiniame projekte ,,Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“. Vasario 8 dieną vyko visų projekte dalyvaujančių mokyklų susitikimas su Pepe Ilgakojine per Zoom platformą. Projektas truks dvejus metus. Laukia daug smagių akimirkų ir iššūkių.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

„Miestinėjimas“ po Vilnių

Kovo 8 dieną vaikų kūrybinėse skaitymo laboratorijose apsilankė knygos „Vilnius. Vija ir Meška miestinėja“ autorė ir gidė Rūta Norkūnė. Rūta panardino vaikus ir jų mokytojus į Vilniaus istorijos verpetus. Trečiokai buvo sužavėti, įsitraukę ir kūrybingi virtualiai miestinėdami po Vilnių. Pepė Ilgakojinė sakė, kad tai buvo smagi knygos šventė. Vaikai jau dabar svajoja, kaip įsigyti Rūtos knygą ir atlikti savo namų darbą ...

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijaIgliaukos Anzelmo Matučio gimnazija   Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija  Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Skaitymo dirbtuvės

Mokslo metai eina į pabaigą, bet projektas „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“ tik įsibėgėja. Gegužės18 dieną gimnazijoje vyko skaitymo dirbtuvės su projekto vadove doc. dr. Sigita Burvyte.

Džiaugiamės, kad gimnazijos 3 klasės mokiniai dalyvauja šiame projekte. Tai puiki galimybė tobulėti ir vaikams, ir mokytojoms. Džiugu matyti laimingus vaikų veidus, įdomias veiklas ir atnaujintas erdves. Sėkmės projekto dalyviams.

 

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje