Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Projektai

Kokybės krepšelis

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos gimnazijos 5-8 klasių mokinių pažangai. Projektui įgyvendinti paruoštas gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Marijampolės savivaldybės administracija.

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti per 24 mln. Eurų. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau…

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  Pusėje Lietuvos savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekia patenkinamo matematikos lygio. Mažiau nei trečdalyje savivaldybių beveik visi mokiniai pasiekia patenkinamą lietuvių kalbos žinių lygį.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.

GIMNAZIJOS projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo tikslas ir uždaviniai jam pasiekti:

Tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, tobulinant ugdymo procesą.
Uždaviniai:

  1. Gerinti pamokos kokybę, stiprinant mokytojų kompetencijas;
  2. Siekti mokinio pažangos, atsižvelgiant į  individualius poreikius;
  3. Atnaujinti edukacines aplinkas, jas pritaikant ugdymo procese.

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 

 

Iš projekto lėšų atnaujintos gimnazijos erdvės:

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje