Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

OLWEUS patyčių prevencijos programa

OLWEUS

Smurto ir patyčių prevencijos programa - OLWEUS

Mūsų gimnazijoje nuo 2012 metų  įgyvendinama viena iš efektyviausių smurto ir patyčių prevencijos programų - Olweus prevencijos programa. Ši programa buvo sukurta ir moksliškai pagrįsta Norvegijoje, jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų tyrinėjantis patyčių ir smurto problemas mokinių tarpe. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Japonijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Australijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Atsižvelgdama į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose ir šios problemos sprendimą laikydama prioritetiniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pritarė šios programos diegimui Lietuvos mokyklose. Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų. 

Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga, yra gaunamos reguliarios instruktoriaus – specialiai apmokyto specialisto ─ konsultacijos bei suteikiama pagalba besityčiojantiems iš kitų ir skriaudžiamiems vaikams. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus patyčių prevencijos programa trunka 18 mėnesių ir yra vykdoma 3 lygiais, todėl suformuojama aiški ir tvirta mokyklos bendruomenės nuostata patyčių atžvilgiu.

Manome, kad vienas svarbiausių mūsų gimnazijos veiklos prioritetų yra ne vien tik suteikti mokiniams pakankamai žinių, bet ir rūpintis vaikų saugumu bei gera savijauta mokykloje. Tikimės, kad po nuoseklaus ir kryptingo darbo sukursime dar geresnį mokyklos mikroklimatą, saugią bei draugišką aplinką joje besimokantiems mokiniams ir įdiegsime vieningą mokyklos bendruomenės mastu prevencijos sistemą, padedančią kovoti su mokinių agresyvaus ir nepriimtino elgesio apraiškomis gimnazijoje.
 

Olweus programos mokykla


2014 m. pavasarį mokykloje vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti , ar mokykloje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai. Nuoseklus visos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai – mokykla dvejiems metams gavo teisę vadintis sertifikuota Olweus programos mokykla.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

2016 m. gegužės mėn. vyko pakartotinas išorinis Olweus programos auditas ir buvo leista toliau tęsti pradėtas Olweus  programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklas 2016-2018 mokslo metais.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

2018 m. gegužės mėn. vyko jau antras pakartotinas išorinis Olweus programos auditas ir buvo leista toliau tęsti pradėtas Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklas 2018-2020 mokslo metais.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

2020 m. lapkričio mėnesį vykusio audito metu patvirtinta, kad Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, gimnazija vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. Audito sprendimu Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija pripažinta Olweus mokykla 2020-21 ir 2021-2022 mokslo metams.

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

2022 m. balandžio mėnesį vykusio audito metu patvirtinta, kad Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija laikosi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, gimnazija vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. Audito sprendimu Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija pripažinta Olweus mokykla 2022-23 ir 2023-2024 mokslo metams.

OLWEUS programos (OPKUS) vykdymo 2022-2023 m. m. planas

OPKUS MSG veiklos planas 2022-2023 m.m.

OLWEUS koordinacinis komitetas 

Drausminimo kopėtėlės

 

Olweus programos (OPKUS) vykdymo 2021 - 2022 m. m. planas

OPKUS MSG veiklos planas 2021-2022 m.m.

OLWEUS KOORDINACINIS KOMITETAS

 

Olweus programos (OPKUS) vykdymo 2020 - 2021 m. m. planas

Olweus programos (OPKUS) vykdymo 2019 - 2020 m. m. planas

 

 

 

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje