Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Paslaugos

Teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.

Administracinės paslaugos pavadinimas Ikimokyklinis (kodas 85.10.10), priešmokyklinis (kodas 85.10.20), pradinis (kodas 85.20), pagrindinis (kodas 85.31.10) ir vidurinis (kodas 85.31.20) ugdymas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, Vilnius. (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755, Nr. 120-4437; 2006, Nr. 73-2758; 2007, Nr. 43-1628, Nr. 77-3045, Nr. 81-3324; 2009, Nr. 89-3802, Nr. 93-3975; 2010, Nr. 15-701) Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS. Įsakymo Nr. XI-666. V.ž. 2010-02-04 Nr.15-699
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildytą prašymo formą: ,,Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją“ arba ,,Prašymas dėl išleidimo iš gimnazijos“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įm. kodas: 290379840
Adresas: Jaunimo g. 6, Igliauka
Pašto kodas: LT-69118
Telefonas: (8 343) 24 641
Elektroninis paštas: matucio.gimnazija@gmail.com
Interneto svetainė: http://www.matucio.lt

Administracinės paslaugos teikėjas Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos sekretorė Marija Kazakevičiūtė
Tel. nr.: (8 343) 24 641;
El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com
Administracinės paslaugos vadovas Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos direktorė Edita Miklovienė
Tel. nr.: (8 343) 24 641;
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ikimokyklinis ugdymas - vieneri metai
Priešmokyklinis ugdymas – vieneri metai
Pradinis ugdymas – ketveri metai
Pagrindinis ugdymas – šešeri metai
Vidurinis ugdymas – dveji metai

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

 

Nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją
Prašymas dėl iš iš gimnazijos
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos raštinėje, pirmame aukšte, Jaunimo g. 6, Igliauka.

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje