Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Naujienos

Sveikatą stiprinanti mokykla

2023 m. gruodžio 18 d.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Mūsų gimnazijai suteiktas „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ statusas.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų gimnazijos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos uždaviniai:

 1. Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus.
 2. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę.
 3. Kurti ir puoselėti gerus gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius.
 4. Kurti ir puoselėti saugią ir sveiką mokyklos aplinką.
 5. Užtikrinti, kad gimnazijoje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą.
 6. Sutelkti gimnazijos  bendruomenės narius sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai.
 7. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidą gimnazijoje.
 8. Kurti psichologiškai palankią aplinką, puoselėti gerus gimnazijos bendruomenės narių santykius. 
 9. Gerinti, stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą su šeima.
 10. Plėtoti bendradarbiavimą su sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, kitomis vaiko sveikata ir gerove besirūpinančiomis institucijomis, keičiantis sveikatos stiprinimo veiklos patirtimi už mokyklos ribų.

Sveikatą stiprinančios mokyklos prioritetai:

 1. Visų gimnazijos bendruomenės narių įtraukimas į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą,
 2. Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimas.
 3. Saugios ir sveikos ugdymo aplinkos, skatinančios fizinį aktyvumą, kūrimas, taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones.
 4. Pasiruošimas 2024 m. laukiančiai įtraukiojo ugdymo reformai, sukūrimas sveikos, saugios ir draugiškos erdvės vaikų sėkmingai integracijai, šalinančiai fizinius, emocinius ir socialinius barjerus, kad šie mokiniai jaustųsi visaverčiais bendruomenės nariais.

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS PLANAS 2023-2028 M.

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje