Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Naujienos

Pranešimas apie mokyklų reorganizavimą

2024 m. birželio 14 d.

PRANEŠIMAS APIE MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-152 „Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinę mokyklą prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos“. Marijampolės savivaldybės biudžetinės įstaigos – Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija – parengė Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga, kuri, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo baigs veiklą, duomenys:

Reorganizuojamas juridinis asmuo – Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla:

  • buveinės adresas – Marijampolės sav., Sasnava, Sūduvos g. 46, LT-69479 ;
  • juridinio asmens kodas 290399490;
  • teisinė forma –biudžetinė įstaiga.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga, kuri, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęs veiklą, duomenys:

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija:

  • buveinės adresas – Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118 Marijampolės sav.;
  • juridinio asmens kodas 290379840;
  • teisinė forma –biudžetinė įstaiga.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

Reorganizavimo būdas: Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla reorganizuojama ją prijungiant prie Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos, po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, kuris perims reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.).

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, turinti Sasnavos ikimokyklinio ugdymo skyrių.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais dokumentais galite susipažinti čia:

Reorganizavimo sąlygų aprašas.

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos nuostatų projektas.

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos penkių metų finansiniai rinkiniai:

https://matucio.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2023-metu-finansines-ataskaitos

https://matucio.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2022-metu-ataskaitos

https://matucio.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2021-metu-ataskaitos

https://matucio.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2020-metu-ataskaitos

https://matucio.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2019-metu-ataskaitos

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta įstaigų interneto svetainėje: https://www.sasnavosmokykla.lt/ , https://matucio.lt/ )

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje