Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis
 
  Tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, tobulinant ugdymo procesą.

  Uždaviniai:

  1. Gerinti pamokos kokybę, stiprinant mokytojų kompetencijas;

  2.Siekti mokinio pažangos, atsižvelgiant į  individualius poreikius;

  3. Atnaujinti edukacines aplinkas, jas pritaikant ugdymo procese.

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |