MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

                                                     DARBO UŽMOKESTIS

                                                            2017 m. rugsėjo 1 d.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis                (eurais)
1. Direktorius 1 1308,00
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 996,00
3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 684,75
4. Socialinis pedagogas 1 711,00
5. Bibliotekininkas 1 479,00
6. Spec. pedagogas 0,5 346,00
7. Papildomo ugdymo organizatorius 0,5 201,5
8. Psichologas 0,75 479,59
9. Logopedas 0,75 458,25
10. Mokytojų padėjėjas 1,75 724,5
11. Mokytojas 34,32 16968,47
12. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 653,00
13. Sekretorius 1 542,00
14. Rūbininkas 1 380,00
15. Virėjas 1 380,00
16. Vyresnysis buhalteris 1 900,00
17. Budėtojas 1 380,00
18. Kiemsargis 0,75 285,00
19. Inžinierius kompiuterininkas 1 418,00
20. Elektrikas 0,5 200,00
21. Santechnikas 0,25 95,00
22. Pastatų ir statinių priež. darbininkas 0,5 190,00
23. Valytojas 3,5 1330,00
24. Vairuotojas 3,5 1575,00
Iš viso : 60,07 31012,06

 

       

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |