MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

                                                     DARBO UŽMOKESTIS

                                                            2019 m. rugsėjo 1 d.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis (eurais)
1. Direktorius 1 1979,00
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5 2017,00
3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,75 834,00
4. Socialinis pedagogas 1 1149,00
5. Bibliotekininkas 1 635,00
6. Spec. pedagogas 0,5 586,50
7. Papildomo ugdymo organizatorius 0,5 298,50
8. Psichologas 0,75 918,75
9. Logopedas 0,75 800,25
10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 0,5 286,50
11. Mokytojo padėjėjas 1,5 871,50
12. Bendrojo ugdymo mokytojas 23,03 24712,19
Iš viso iš mokymo lėšų 32,78 35088,19
13. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1,25 1890,63
14. Sekretorius 1 789,80
15. Rūbininkas 1 555,00
16. Virėjas 1 555,00
17. Vyresnysis buhalteris 1 1503,70
18. Buhalteris 0,5 547,25
19. Kiemsargis 0,75 416,25
20. Inžinierius kompiuterininkas 1 704,00
21. Elektrikas 0,5 321,75
22. Santechnikas 0,25 138,75
23. Pastatų ir statinių priež. darbininkas 0,5 277,50
24. Valytojas 3,5 1942,50
25. Vairuotojas 4 2626,80
26. Pailgintos dienos grupės auklėtojas 0,5 432,50
27. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 0,25 278,00
28. Budėtojas 1 555,00
 Iš viso iš aplinkos:                                              18 13534,43
                                                                         Iš viso: 50,78 48622,62

           

             MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS

                              IGLIAUKOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS

                                                          DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis (eurais)
1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1,65 1539,10
                   Iš viso iš mokymo lėšų: 1,65 1539,10
2. Virėjas 1,00 656,70
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1,00 656,70
4. Pagalbinis darbininkas 0,25 138,75
5. Skalbėjas 0,25 138,75
6. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,25 138,75
7. Valytojas 0,25 138,75
8. Kiemsargis 0,25 138,75
  Iš viso iš aplinkos lėšų: 3,25 2007,15
  Iš viso: 4,90 3546,25

         

             MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS

                              ŠVENTRAGIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS

                                                          DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis (eurais)
1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1,65 1528,70
                   Iš viso iš mokymo lėšų: 1,65 1528,70
2. Virėjas 1,00 666,60
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1,00 666,60
4. Pagalbinis darbininkas 0,25 138,75
5. Skalbėjas 0,25 138,75
6. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,25 138,75
7. Valytojas 0,25 138,75
8. Kiemsargis 0,25 138,75
9. Kūrikas 2,00 1443,00
   Iš viso iš aplinkos lėšų: 5,25 3469,95
  Iš viso: 6,90 4998,65

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |