Projektas „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus...“

Birželio 14 dienos nepamokinė veikla gimnazijoje buvo skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti.

Projekto „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus...“ veiklą organizavo keturios mokytojos: geografijos mokytoja Rima Lukoševičienė, lietuvių kalbos mokytoja Gintarė Giedraitienė, muzikos mokytoja Rasa Slabodienė ir istorijos mokytoja Rasa Burinskienė. Pirmiausiai žiūrėjome filmus „Ledo vaikai“ ir „Ekskursantė“. Pirmajame atsiminimais apie gyvenimo ir darbo sąlygas Sibire dalinosi lietuviai ir latviai, kurie būdami vaikai su savo šeimomis buvo ištremti. Antrasis filmas sukurtas pagal  tikrus faktus. Jame pasakojama vienuolikametės  mergaitės, ištremtos į Sibirą, grįžimo namo istorija. Su mokiniais aptarėme filmuose paminėtus faktus, trėmimų priežastis. Mokiniai su geografijos mokytoja žemėlapyje ieškojo filmuose paminėtų vietovių, matavo atstumus, aptarė klimato sąlygas. Lietuvių kalbos mokytoja mokiniams pristatė „Misijos Sibiras“ veiklą, aptarė jos prasmę šiandieniniame pasaulyje. Muzikos mokytoja su mokiniais kalbėjo apie tremtinių dainas. Veiklas kabinetuose baigėme tylos minute pagerbdami niekuomet namo taip ir nesugrįžusius tremtinius.

 

                                                                                                                            Istorijos mokytoja metodininkė Rasa Burinskienė

 

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |