Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 25 dieną Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje nuaidėjo paskutinis skambutis dar vienai abiturientų laidai. Gimnazijoje tai jau 66 laida.

„Gyvenimas – kaip kelionė traukiniu. Vieni išlipa, kiti įlipa...“, tokiais žodžiais šventę pradėjo III g. kl. mokiniai Elvina ir Almantas. Gimnazijos prieigos tapo dar viena judančio  gyvenimo traukinio stotele. Tik šįkart abiturientams mokykliniame gyvenime jau paskutine. Šventę pradėjo gimnazijos direktorė J.Alesienė. Renginyje dalyvavo miestelio seniūnas V.Baltušnikas, dainos žodžiais abiturientus sveikino  Igliaukos parapijos klebonas R.Maceina bei  prasminga veikla  pasidžiaugė miestelio bibliotekininkė D.Sudeikienė. Šventės vedėjai tęsė renginį A.Einšteino žodžiais: „Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga...“ Taigi nebuvo pamiršti ir mažaisiais abiturientais vadinami II g. kl. mokiniai. Jiems ši gyvenimo stotelė tarpinė. Keletas jų išlips iš sustojusio traukinio, o kiti tęs savo gyvenimo kelionę gimnazijoje dar dvejus metus. Paskutinio skambučio šventę baigėme mokyklos himnu, o 66 laidos abiturientai buvo pakviesti į paskutinę pamoką su klasės auklėtoju J.Spūdžiu.

 

                                                                                                                    Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Brusokienė

 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery
Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |