Psichologė

Gitana Tamulynienė

 

Gimnazijos psichologo pagalbos tikslas:

 

Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei mokytojais.

 

Gimnazijos psichologas:

  • rūpinasi moksleivių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
  • nuolatos teikia visapusišką psichologinę pagalbą moksleiviams, tėvams/globėjams, pedagogams;
  • teikia pagalbą moksleiviams suvokiant savo galimybes, atsižvelgiant į sugebėjimus, polinkius, pomėgius, sveikatos būklę;
  • padeda moksleiviams įgyti psichologines žinias, įgūdžius, gebėjimus reikalingus pasirenkant profesiją, planuojant karjerą;
  • nuolatos kelia profesinę kvalifikaciją;
  • konsultuoja siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų ( ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoja veiklą joms spręsti ir numato tiesioginio poveikio būdus;
  • konsultavimo tikslais gauna reikalingus duomenis  apie vaiko psichologinės problemos būklę, remiantis psichologiniais metodais;
  • mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje;
  • tėvų ( ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais, veda saviugdos  užsiėmimus.

 

Psichologės konsultacinės valandos:

 

Trečiadienis                   9.45 – 10.30;  12.00 - 12.45;  13.45 - 15.45

Ketvirtadienis               12.00 – 16.00

Penktadienis                  9.00 – 16.00

 

Konsultacijos vyksta psichologo kabinete.

Kontaktinis tel. Nr. 8 343 24641

 

 

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |