INDIVIDUALIŲ KONSULTACIJŲ  G R A F I KAS

2020-2021 m. m. I pusm.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Laikas Kabinetas
1.
Gintarė Giedraitienė
Lietuvių k.
Antradienis, 10.05-10.50 val.
Trečiadienis, 9.10-9.55 val.
                      14.05-14.50 val.
2.
Aušra Brusokienė
 
 
Lietuvių k.
Antradienis, 14.05-14.35 val.
Lietuvių k. kab.
3.
Odeta Žebrauskienė
 
 
Anglų kalba
Pirmadienis, 14.05-14.35 val.
4.
Nina Bridžiuvienė
 
 
Rusų kalba
Antradienis, 14.05-15.05 val.
5.
Ilona Prajarienė
Biologija Chemija
Trečiadienis, 7.45-8.15 val.                                   14.05-14.50 val.
Chemijos kab.
6.
Rūtelė Leonavičiūtė
 
 
Biologija
Penktadienis, 13.10-13.45 val.
7.
Rasa Burinskienė
Istorija
Trečiadienis, 14.05-14.35 val.
8.
Rima Lukoševičienė
 
 
Geografija
Antradienis, 7.45-8.15 val.
9.
Jūratė Meškelevičienė
Gamta ir žmogus
Pirmadienis, 14.05-14.35 val.
 
10.
Marius Vilkys
Inf. techn.
Trečiadienis, 14.05-14.35 val. 
 
Inf. techn. kab.
11.
Bronė Bagdonienė
Fizika
Antradienis, 14.05-15.05 val.
 
 
12.
Irma Mekionienė
Matematika
Penktadienis, 12.15-13.15 val.
 
 
13. 
Alvyra Spūdienė
Matematika
Trečiadienis, 12.15-13.00 val.
 
 1 kl.
14. 
Inga Mažeikienė
Matematika 
Trečiadienis, 13.10-13.55 val.
 
 2 kl.
15. 
Asta Tarasevičienė
Matematika
Penktadienis, 11.10-11.55 val.
 
 3 kl.
16.
Daivutė Simanavičienė
Matematika
 Penktadienis, 12.15-13.00 val.
 
 4 kl.
Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |