1,2 % parama gimnazijai
 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą gimnazijai.
Pasinaudodami 2% GPM paramos galimybe Jūs per 2017-2019 m. gimnazijai skyrėte 1065,53 eurų. Šiuos pinigus 2020 m. pavasarį panaudojome II aukšto fojė remonto darbams atlikti. 2020 m. Jūs parėmėte gimnaziją 674,94 eurais. Jie bus skirti 1 klasės remontui.
 
Jūs labai padėsite mūsų gimnazijai, jeigu skirsite 1,2 procentus GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas bei mokinių poilsio erdves, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 1,2% formos FR0512 prašymą internetu:
 
1. Prisijungus prie savo banko eiti į „VMI el. paslaugos“

2. Paspausti „EDS“.

3. Kairėje paspausti „Pildyti formą“.

4. Paspausti „Prašymas skirti paramą“.

5. Paspausti ant gaublio.

 

Pildyti formą:

1. 5 langelyje pasirinkti metus (2020)

2. Pažymėti 6s langelį.

3. Juostoje 1:

  • Pirmame laukelyje pasirinkti skaičių 2 (paramos gavėjas).
  • Antrame laukelyje įrašyti gimnazijos kodą: 290379840.
  • Įrašyti skiriamas 1,2% ar 0,6%.
  • Galima įrašyti iki kurių metų skiriama parama.
 
4. Pateikti deklaraciją.
 
Deklaracijas galima užpildyti iki gegužės 1 d.
 
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vardu

Direktorė Edita Miklovienė

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |