Mieli būsimieji gimnazijos mokiniai ir jų tėveliai!

        Džiaugiamės, kad domitės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija ir ketinate čia mokytis. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kiekvienais metais skelbia mokinių priėmimą į pirmą, penktą, gimnazijos trečią ir kitas klases. Informuojame, kad mokinių, norinčių mokytis Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje dokumentai priimami gimnazijos raštinėje.
 
 
Priėmimo į gimnaziją tvarka
 
1. Asmenų prašymai mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami:

1.1. į pradinio ugdymo programos 1 klasę  – nuo sausio 2 d. iki gegužės 1 d. Mokymo sutartys sudaromos iki gegužės 15 d.;

1.2. į pagrindinio ugdymo programos 5 klasę – nuo sausio 2 d. iki birželio 15 d. Mokymo sutartys sudaromos iki birželio 30 d.;

1.3. į pagrindinio ugdymo programos 9 (I g.) klasę – nuo sausio 2 d. iki liepos 5 d. Mokymo sutartys sudaromos iki liepos 20 d.;

1.4. į kitas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų klases – nuo sausio 2 d. iki liepos 31 d. Mokymo sutartys sudaromos  

      iki rugpjūčio 15 d.

 

Prašymas dėl mokymosi gimnazijoje

Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |