Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogai             

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija

Pareigos,

mokomasis dalykas

1. Miklovienė Edita

II vadybinė kategorija

Kūno kultūros

vyr. mokytoja

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
2. Bartninkienė Algina

Vokiečių kalbos

vyr. mokytoja

Vokiečių kalba
3. Brazauskas Robertas

Kūno kultūros

vyr. mokytojas

Kūno kultūra
4. Bridžiuvienė Nina Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba,

ekonomika

5. Brusokaitė Rimutė Pradinių klasių anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba, mokytojo padėjėja
6. Brusokienė Aušra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
7. Burinskienė Rasa Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

8. Čebatorienė Asta

Dailės vyr. mokytoja,

technologijų mokytoja metodininkė

Dailė,

technologijos

9. Dalia Davydova Šokio mokytoja metodininkė Šokis
10. Giedraitienė Gintarė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
11. Genevičienė Oksana Vyr. socialinė pedagogė Socialinė pedagogė
12. Janulevičienė Zita Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo

 mokytoja

13. Jušinskas Rytis Technologijų vyr. mokytojas Technologijos
14. Karpavičienė Laimutė Fizikos vyr. mokytoja Fizika
15. Kresninkevičienė Daiva Specialioji pedagogė metodininkė Specialioji pedagogė
16. Kriščiūnas Domas Kūno kultūros mokytojas metodininkas Kūno kultūra
17. Rima Lukoševičienė

Geografijos

vyr. mokytoja

Geografija
18. Rūtelė Leonavičiūtė Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba
19. Mažeikienė Inga

Pradinių klasių 

vyr. mokytoja

1 klasė
20. Mekionienė Irma Matematikos vyr. mokytoja  Matematika
21. Meškelevičienė Jūratė Chemijos mokytoja Mokytojo padėjėja, žmogus ir gamta       
22. Prajarienė Ilona Chemijos mokytoja metodininkė
Biologijos mokytoja metodininkė

Chemija,

žmogus ir gamta,

biologija

23. Ramentovienė Jolita

Matematikos

vyr. mokytoja

Matematika
24. Skrinskienė Gintarė

Matematikos

vyr. mokytoja

Matematika
25. Slabodienė Rasa Muzikos mokytoja metodininkė Muzika
26. Sederevičiūtė Vilma Vyr. logopedė  Logopedė
27. Simanavičienė Daivutė Pradinių klasių vyr. mokytoja 3 klasės mokytoja
28. Spūdienė Alvyra Pradinių klasių mokytoja metodininkė 4 klasės mokytoja
29. Spūdienė Jurgita Tikybos vyr. mokytoja Tikyba, etika, žmogaus sauga
30.  Vilkys Marius Informacinių technologijų vyr. mokytojas Informacinės technologijos
31.  Tamulynienė Gitana Psichologijos mokytoja Etika, psichologija
32.  Tarasevičienė Asta

Pradinių klasių 

vyr. mokytoja

2 klasė
33.  Žebrauskienė Odeta Anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Igliaukos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos          

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija

Pareigos,

mokomasis dalykas

1. Rūta Sajienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Vidutė Vokietaitienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

  

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Šventragio ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos          

Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija

Pareigos,

mokomasis dalykas

1. Rima Čiužienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Jurgita Lukoševičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |