Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Švietimo pagalbos specialistai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Aurelija Makackienė
 

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; mokinių asmens higienos tikrinimas;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei vedant sporto renginius gimnazijoje.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS A. MAKACKIENĖS DARBO LAIKAS                                  

Darbo dienos

Darbo valandos  

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8:00 – 16:30

12:00 -12:30

Antradienis

8:00 – 16:30

12:00 -12:30

Ketvirtadienis

13:15 - 14:45

 

Penktadienis

8:00 – 15:30

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita 2023 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2023 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita 2022 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022 m.

 

 

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje