Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Švietimo pagalbos specialistai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Aurelija Makackienė
 

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; mokinių asmens higienos tikrinimas;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei vedant sporto renginius gimnazijoje.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS A. MAKACKIENĖS DARBO LAIKAS                                  

Darbo dienos

Darbo valandos  

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8:00 – 16:30

12:00 -12:30

Antradienis

8:00 – 16:30

12:00 -12:30

Ketvirtadienis

13:15 - 14:45

 

Penktadienis

8:00 – 15:30

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2023 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita 2022 m.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022 m.

 

 

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje