Jaunimo g. 6, Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav.(8 343) 24 641

Darbo užmokestis

2019 metų

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS:

Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (eurais)

1.

Direktorius

1

1979,00

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

2017,00

3.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0,75

834,00

4.

Socialinis pedagogas

1

1149,00

5.

Bibliotekininkas

1

635,00

6.

Spec. pedagogas

0,5

586,50

7.

Papildomo ugdymo organizatorius

0,5

298,50

8.

Psichologas

0,75

918,75

9.

Logopedas

0,75

800,25

10.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

0,5

286,50

11.

Mokytojo padėjėjas

1,5

871,50

12.

Bendrojo ugdymo mokytojas

23,03

24712,19

 

Iš viso iš mokymo lėšų:

32,78

35088,19

13.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1,25

1890,63

14.

Sekretorius

1

789,80

15.

Rūbininkas

1

555,00

16.

Virėjas

1

555,00

17.

Vyresnysis buhalteris

1

1503,70

18.

Buhalteris

0,5

547,25

19.

Kiemsargis

0,75

416,25

20.

Inžinierius kompiuterininkas

1

704,00

21.

Elektrikas

0,5

321,75

22.

Santechnikas

0,25

138,75

23.

Pastatų ir statinių priež. darbininkas

0,5

277,50

24.

Valytojas

3,5

1942,50

25.

Vairuotojas

4

2626,80

26.

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

0,5

432,50

27.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

0,25

278,00

28.

Budėtojas

1

555,00

 

Iš viso iš aplinkos:

18

13534,43

 

Iš viso:

50,78

48622,62

 

GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS DARBO UŽMOKESTIS:

Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (eurais)

1.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1,65

1539,10

 

Iš viso iš mokymo lėšų:

1,65

1539,10

2.

Virėjas

1,00

656,70

3.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

1,00

656,70

4.

Pagalbinis darbininkas

0,25

138,75

5.

Skalbėjas

0,25

138,75

6.

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

0,25

138,75

7.

Valytojas

0,25

138,75

8.

Kiemsargis

0,25

138,75

 

Iš viso iš aplinkos lėšų:

3,25

2007,15

 

Iš viso:

4,90

3546,25

 

ŠVENTRAGIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUSDARBO UŽMOKESTIS:

Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (eurais)

1.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1,65

1528,70

 

Iš viso iš mokymo lėšų:

1,65

1528,70

2.

Virėjas

1,00

666,60

3.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

1,00

666,60

4.

Pagalbinis darbininkas

0,25

138,75

5.

Skalbėjas

0,25

138,75

6.

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

0,25

138,75

7.

Valytojas

0,25

138,75

8.

Kiemsargis

0,25

138,75

9.

Kūrikas

2,00

1443,00

 

Iš viso iš aplinkos lėšų:

5,25

3469,95

 

Iš viso:

6,90

4998,65

Rekvizitai

Marijampolės savivaldybėMarijampolės sav.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Kodas: 290379840

Kontaktai

Telefonas: (8 343) 24 641

El. paštas: matucio.gimnazija@gmail.com

Adresas

Jaunimo g. 6, Igliauka
LT-69118, Marijampolės sav.

Vieta google žemėlapyje